ปธ.สภาการสื่อฯ หารือร่วม กก.สิทธิฯ จัดเสวนาการเสนอข่าวในกระบวนการยุติธรรม

หารือร่วม…เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2566 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายสมชาย หอมลออ ประธานคณะทำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ และนายศราวุฒิ ประทุมราช คณะทำงานฯ เพื่อหารือในการร่วมจัดเสวนา “การเสนอข่าวของสื่อกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม” ในเดือนมีนาคม 2566 นี้