คณะสื่อมวลชนกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมสำนักงานหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ.เพชรบุรี

นายปริญญา สุนทรวาทะ เจ้าของ หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ และนายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ บรรณาธิการ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนกัมพูชาเข้าเยี่ยมชมสำนักงานหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของสื่อมวลชน และการกำกับดูแลกันเองของทั้งสื่อไทย โดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี และสื่อกัมพูชา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566

โดยคณะมีกำหนดจะศึกษาดูงานในประเทศไทยระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2566 ตามโครงการศึกษาดูงานในประเทศไทยของสื่อมวลชนกัมพูชา : กรณีศึกษาการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทย จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และมูลนิธิไทย