ปธ.กรรมการบริหาร ไทยยานยนตร์ เลี้ยงต้อนรับคณะสื่อมวลชนกัมพูชา

นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร ไทยยานยนตร์ กรุ๊ป ให้การต้อนรับ และเลี้ยงรับรองอาหารค่ำคณะสื่อมวลชนกัมพูชาที่มาศึกษาดูงานในประเทศไทยระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2566 ตามโครงการศึกษาดูงานในประเทศไทยของสื่อมวลชนกัมพูชา : กรณีศึกษาการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทย จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และมูลนิธิไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566