ปธ. สภาการสื่อมวลชนฯ แสดงความยินดี 51 ปี บ้านเมืองออนไลน์

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ-ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 51 ปี บ้านเมืองออนไลน์ โดยมีนายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ ผู้จัดการทั่วไป ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารสำนักงาน บ้านเมืองออนไลน์