เชิญร่วมงานแถลงข่าว “ดัชนีชี้วัดสถานภาพสื่อเอเชีย: ประเทศไทย 2557”

งานแถลงข่าว
“ดัชนีชี้วัดสถานภาพสื่อเอเชีย: ประเทศไทย 2557”
(Asian Media Barometer: Thailand 2014)
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
โรงแรมวีกรุงเทพ (VIE Bangkok) ราชเทวี
จัดโดย

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (TJA) 

Download (Invitation-letter_Press.pdf,PDF, Unknown)

Download (Programme.pdf,PDF, Unknown)