กก. สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 74 ปี นสพ.ซิงเสียนเยอะเป้า

นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 74 ปี นสพ. ซิงเสียนเยอะเป้า โดยมี นายซิงหยวน เจิ้น (นที) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน ซิงเสียนเยอะเป้า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2566