สภาการสื่อฯ ร่วมมือสนง.คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลฯ จัดอบรม PDPA ให้สื่อ

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสื่อมวลชน” ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมริมขอบฟ้าเออร์เบิน รีสอร์ท เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ พลเอกเดชา พลสุวรรณ ประธานกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยคุณเขมทัตต์ พลเดช ประธานอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการบรรยาย โดย ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก