สภาการฯ นสพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นสพ.แอดนิวส์ นสพ.เสียงเสรี และ นสพ.ชาวตาก


009_นสพ.แอดนิวส์อุทัย_1009_นสพ.แอดนิวส์อุทัย_2009_นสพ.แอดนิวส์อุทัย_3009_นสพ.แอดนิวส์อุทัย_4009_นสพ.แอดนิวส์อุทัย_5 007_นสพ.ชาวตาก_3

007_นสพ.ชาวตาก_4 007_นสพ.ชาวตาก_5

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธาน พร้อมด้วย คุณพรชัย ปุณณวัฒนาพร กรรมการ คุณบุตรดา ศรีเลิศชัย และคุณสวิชย์ บำรุงสุข อนุกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์ แห่งชาติ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นสพ.เสียงเสรี และ นสพ.ชาวตาก สมาชิกใหม่ที่จังหวัด ตาก โดยมี คุณจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น เจ้าของและบรรณาธิ การผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นสพ.เสียงเสรี และคุณนภา เสือสุ่น หัวหน้ากองบรรณาธิ การ นสพ.ชาวตาก ให้การต้อนรับ