ปธ.สภาการสื่อฯ และคณะ เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ (National Press Council of Thailand) นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ในโอกาสศึกษาดูงานในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 5 ตุลาคม 2566 เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้กับสื่อมวลชนไทยมีความเข้าใจ และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับราชอาณาจักรกัมพูชา นำไปใช้ในการรายงานข่าวอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ เพื่อประโยชน์สาธารณะต่อไป โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าสภาการฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ พนมเปญ และมูลนิธิไทย