สภาการฯ นสพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นสพ.สี่ทิศ และ นสพ.เหยี่ยวข่าวชากังราว

008_นสพ.สี่ทิศ และ นสพ.เหยี่ยวข่าวชากังราว_1 008_นสพ.สี่ทิศ และ นสพ.เหยี่ยวข่าวชากังราว_2 008_นสพ.สี่ทิศ และ นสพ.เหยี่ยวข่าวชากังราว_3 008_นสพ.สี่ทิศ และ นสพ.เหยี่ยวข่าวชากังราว_4

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.30 น. คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธาน พร้อมด้วย คุณพรชัย ปุณณวัฒนาพร กรรมการ คุณบุตรดา ศรีเลิศชัย และคุณสวิชย์ บำรุงสุข อนุกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์ แห่งชาติ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นสพ.สี่ทิศ และ นสพ.เหยี่ยวข่าวชากังราว สมาชิกใหม่ที่จังหวัด  กำแพงเพชร โดยมี คุณจารุวรรณ สุวรรณวัฒนา เจ้าของและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นสพ.สี่ทิศ และคุณวิเชียร สุนันท์คณากรณ์ บรรณาธิการบริหาร นสพ.เหยี่ยวข่าวชากังราว ให้การต้อนรับ