ปธ.สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 36 ปี นสพ. กรุงเทพธุรกิจ

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช รองประธาน และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 36 ปี นสพ. กรุงเทพธุรกิจ โดยมี นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น ให้การต้อนรับ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2566