ปธ.สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี 33 ปี นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360°

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 33 ปี นสพ. ผู้จัดการรายวัน 360° โดยมี ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการ Green Innovation & SD ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้รับมอบ ณ บ้านเจ้าพระยา ถ.พระอาทิตย์ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2566