ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2557(แก้ไขรางวัลสารคดีเชิงข่าว)

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2557

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

          สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย”  และรางวัล  “ริต้า ปาติยะเสวี” เป็นประจำทุกปี การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจำปี 2557 ปรากฎผล ดังนี้

          รางวัลพิราบน้อย ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและเงินรางวัลโดย  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปีนี้มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 14 ฉบับ จาก 13 มหาวิทยาลัย  ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่หนังสือพิมพ์หอข่าว ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน  33  ข่าว จาก 11 มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวร.พ.จ่ายยามือสอง เภสัชหวั่นไร้คุณภาพ หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล  ได้แก่  ข่าวเปิดโปงธุรกิจนอกกฎหมาย บัตรนั่งรถ  หนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ข่าวขนส่งไทยไม่เอื้อผู้พิการจีรัฐเร่งพัฒนา หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 27 ข่าว จากหนังสือพิมพ์  11 มหาวิทยาลัย ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ส่วนผลงานข่าวสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 2  รางวัล ได้แก่ข่าววางขายปลาฉลามเกลื่อนเมือง ทำลายระบบนิเวศเสี่ยงสูญพันธุ์ หนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ข่าวบ่อขยะหัวหินกลิ่นคลุ้งแถมน้ำเสียไหลลงแหล่งน้ำ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 5,000บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

          รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  มอบให้สำหรับสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 27 ชิ้น จาก 11 มหาวิทยาลัย ในปี 2557 คณะกรรมการตัดสินรางวัล ได้เพิ่มรางวัลให้จากเดิมที่มีเพียงรางวัลดีเด่นเพียงรางวัลเดียว เป็นรางวัลชมเชย 1 รางวัล  ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่   สารคดีเชิงข่าว ความฝันของเด็กชายไร้สัญชาติ  หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยอีก 1 รางวัล  ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว ผืนป่าที่หายไป หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

          พิธีมอบรางวัลดังกล่าว และประชุมชี้แจ้งผลการตัดสินรางวัล จะมีขึ้นในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.  อันเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงกับวันหยุดมาฆบูชา) ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

Download (pirabnoi.pdf,PDF, Unknown)