เชิญสื่อมวลชน สัมมนาฯ รับมือการตรวจสอบข่าวในยุค AI

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รับมือการตรวจสอบข่าวในยุค AI”

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญชื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรข่าวในการตรวจสอบข่าวในยุค AI รวมถึงจะได้ทราบถึง Tips and Trends สำหรับสื่อมวลชนในยุค AI โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภายในในงานประกอบด้วย

  • ความจำเป็นในการตรวจสอบยุคเอไอ
  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับมือ การตรวจสอบข่าวในยุค AI
  • Tips and Trends สำหรับสื่อมวลชนในยุคเอไอ
  • ระดมสมองแนวทางการรับมือตรวจสอบข่าวลวงในยุค AI

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่

https://forms.gle/TY7QUfAhYMADeUh79