ปธ.สภาการสื่อฯ แสดงความยินดี ครบรอบ 16 ปี ไทยพีบีเอส

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และนายนพปฎล รัตนพันธ์ รองเลขาธิการฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดี ครบรอบ 16 ปี  องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) โดยมี รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2567