งานวิจัย เรื่องยุทธศาสตร์การปรับตัวองค์กรสื่อสู่กองบรรณาธิการแบบคอนเวอร์เจนท์ กรณีศึกษา เครือเนชั่น เดลินิวส์ และเครือผู้จัดการ Strategies toward Convergence Newsroom at Nation, Daily News and Managerโดย อศินา พรวศิน สกุลศรี ศรีสารคาม

Download (vijaiasina.pdf,PDF, Unknown)