องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนยื่น จดหมายเปิดผนึก “การคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน”

Download (๒-๒-๖๐.pdf,PDF, Unknown)