ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาสื่อมวลชน รับเงินบริษัทเอกชน

Download (ประกาศตั้งคณะอนุกก.เฉพาะเรื่องตรวจสอบเรื่องสื่อรับเงินบ.เอกชน.pdf,PDF, Unknown)