14 มี.ค. 58 “นโยบายการทำงาน ของคณะกรรมการชุดใหม่” & “คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ยื่นข้อเสนอแนวทางการกำกับดูแลจริยธรรมต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ สปช. “