30 พ.ค. 58 “ปรากฏการณ์โรฮีนจากับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน”