6 มิ.ย. 58 “ทีวีดิจิตอล กับวิถีชีวิตของคนสื่อ (ที่เปลี่ยนไป)”