19 ก.ย. 58 “ภาพความทุกข์ยากของคนไทย ที่หายไปจากหน้าสื่อ”