28 พ.ย. 58 “การนำเสนอข่าว – ภาพข่าวน้องมะลิ กับสิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็กอายุ 2 ขวบ”