13 ก.พ. 59 “นายกฯ งดให้สัมภาษณ์สื่อ ใครได้ ใครเสีย”