5 มี.ค. 59 “จริยธรรมและจรรยาบรรณ คนทำงานสื่อ กรณีศึกษาคุณสรยุทธ สุทัศนจินดา”