14.05.59 : ปรากฏการณ์เหมืองทองคำกับบทบาทของสื่อท้องถิ่น