25.06.59 : เครือข่ายสื่อในภูมิภาค หลังอาเซียนเข้าสู่ AC