13.08.59 : องค์กรสื่อกำลังจะตายเพราะดำเนินธุรกิจในรูปแบบเก่า