03.09.59 : ตามหาความหมายของคำว่า กระพี้ และ แก่น บนหน้าสื่อ