12.11.59 : การสืบค้นและนำเสนอรายงาน พระราชกรณียกิจ ในหลวง ร.9