05.11.59 : รวมใจคนสื่อน้อมเกล้าถวายความอาลัย พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9