28.01.60 : สื่อต้องทำงานอย่างไร ภายใต้ พ.ร.บ. คอมฯ ฉบับใหม่