11.02.60 : วิศวกร ยิงเด็ก ม.4 นำเสนออย่างไร จึงจะถูกใจทั้ง 2 ฝ่าย