11.03.60 : บทบาทและทิศทางของสมาคมนักข่าวฯ ภายใต้การดำเนินงานของนายกฯ คนใหม่