13.05.60 : การนำเสนอข่าวขบวนการนกฮูก บ้านน้ำเพียงดิน กับสิทธิเด็ก-สตรี