24.06.60 : สงสัยหนักมาก…ใครจับมือระเบิด รพ.พระมงกุฎ