เสาร์ที่ 14 มิ.ย. 57 สัมภาษณ์ : รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

สัมภาษณ์ : รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันและทีมสำรวจ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB)   เรื่อง  สื่อกับการพนันบอลโลก