09.09.60 : การเอาตัวรอดของสื่อ ภายใต้ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไป