30.09.60 : ไทยรัฐประเดิมใช้ ออมบุดสแมนกับคอลัมนิสต์