07.10.60 : โครงการพระราชดำริในหลวง ร.9 กับการนำเสนอของสื่อ