เสารที่ 5 ก.ค. 57 งานครบรอบ 17 ปี สภาการ นสพ.

สัมภาษณ์ : อ.ขจรจิต บุนนาค อ.ประจำภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ เรื่อง”ภูมิทัศน์สื่อยุคใหม่”