20.01.61 : ชีวิตจริงของสื่อกระแสหลัก ที่แปลงร่างเป็นโซเขียล มีเดีย”