15.12.61 : สร้างความเข้าใจเรื่องเลือกตั้ง สื่อต้องนำเสนอแบบไหน