สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สภาการสื่อฯ ประกาศใช้แนวปฏิบัติการทำข่าวเด็ก ผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกาศใช้แนวปฏิบัติ 3 ฉบับเรื่อ […]

เมื่อสื่อ “ทำซ้ำ” คำหยาบจากปากผู้ทรงเกียรติในสภาฯ

ปรากฎการณ์ใหม่ อภิปรายไม่ไว้วางใจ ส.ส. เน้นด้อยค่าอาชีพ […]