แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ไทยถึงเวลากำหนดวาระแห่งชาติ หยุดปัญหาเอสเอ็มเอสและแก๊งค์คอลเซนเตอร์ลวงโลก

สภาองค์กรของผู้บริโภค และภาคีโคแฟค ประเทศไทย เปิดเวทีเส […]

รู้เท่าทัน แก๊งคอเซ็นเตอร์

“โคแฟค” ชี้ คอลเซ็นเตอร์ยุคดิจิทัล ทุกคนได้สิทธิ์ถูกหลอ […]