แนวปฏิบัติการเสนอข่าวฆ่าตัวตาย

สื่อยังเสนอข่าวฆ่าตัวตายละเอียดยิบ เสี่ยงพฤติกรรมเลียนแบบ

จิตแพทย์ นักวิชาการ สื่อ ตั้งวงเสวนา กำชับต้องระวังการเ […]

Media Forum #16 “แนวปฏิบัติฯ การนำเสนอข่าวฆ่าตัวตาย กับความเป็นจริงในการรายงานข่าว”

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดเสวนา Media Forum #16 ในหัวข […]

สภาการสื่อมวลชนฯ จัดรับฟังความคิดเห็นร่างแนวปฏิบัติการเสนอข่าวฆ่าตัวตาย

องค์กรด้านสุขภาพจิต จิตแพทย์ นักวิชาการ สื่อมวลชน ร่วมร […]