แนวปฏิบัติการเสนอข่าวฆ่าตัวตาย

Media Forum #16 “แนวปฏิบัติฯ การนำเสนอข่าวฆ่าตัวตาย กับความเป็นจริงในการรายงานข่าว”

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดเสวนา Media Forum #16 ในหัวข […]

สภาการสื่อมวลชนฯ จัดรับฟังความคิดเห็นร่างแนวปฏิบัติการเสนอข่าวฆ่าตัวตาย

องค์กรด้านสุขภาพจิต จิตแพทย์ นักวิชาการ สื่อมวลชน ร่วมร […]