บทความทางวิชาการ

ข่าวลวง 4.0 ความท้าทาย “สื่อ”

ข่าวลวง 4.0 ความท้าทาย “สื่อ”                           […]

มารู้จักสภาการหนังสือพิมพ์อินเดีย

รู้จักสภาการหนังสือพิมพ์อินเดีย สภาการหนังสือพิมพ์อินเด […]

หนังสือพิมพ์ไทยในลอส แอนเจลิส จากยุคเริ่มต้นปี 1970 ถึงค.ศ. 2011

หนังสือพิมพ์ไทยในลอส แอนเจลิส จากยุคเริ่มต้นปี 1970 ถึง […]

เมื่อ “สื่อ” กำลังเล่นบทผู้ผลิต “Fake News”

เมื่อ “สื่อ” กำลังเล่นบทผู้ผลิต “Fake News” โดย  กัลยาว […]

บทนำ

ในยุคสังคมสารสนเทศข้อมูลข่าวสารกลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังแล […]