ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญสื่อมวลชน สัมมนาฯ รับมือการตรวจสอบข่าวในยุค AI

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาเช […]

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดสัมมนา “ความอยู่รอดของสื่อออนไลน์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง”

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดสัมมนา “ความอยู่รอดของสื่อออน […]

ทีเอชนิค เปิดจดโดเมน .th แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบที่ 3/2565

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดให้บริก […]