ครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สภาการสื่อมวลชนฯ จัดเสวนาสัญจร ครบรอบ 25 ปี “สื่อท้องถิ่นต้องปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิ […]

เสวนา : การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น

25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เสวนาสัญจร “การปรับตัวของ […]

สภาการสื่อมวลชนฯ จัดใหญ่ ครบ 25 ปี 3 เวทีภูมิภาค-ส่วนกลาง

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานครบรอบ 25 ปี 3 เวทีใหญ่ จ […]

ครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนฯ 3 – 4 ก.ค. 2565

เวที “มองอนาคตประเทศไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สภาก […]