ความหลากหลายทางเพศ

คำไหนควรใช้ คำไหนไม่ควรใช้ ประเด็นความหลากหลายทางเพศ

คำไหนควรใช้ คำไหนไม่ควรใช้ คู่มือการปฏิบัติงานสื่อในการ […]

“เสรีภาพ เสรีเพศ” เฝ้าระวังสื่อนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ

มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมกับกอง […]

สภาการสื่อฯ ประกาศใช้แนวปฏิบัติการทำข่าวเด็ก ผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ประกาศใช้แนวปฏิบัติ 3 ฉบับเรื่อ […]